MONDAY – SATURDAY: 8.00 TO 17.00

iotsiam.co@gmail.com

Send Mail

Call Anytime

89/415 Moo 3 Bangkadi

บริการ เทคโนโลยีดิจิทัล

บริการ เทคโนโลยีดิจิทัล


อาร์ซี เทคโนโลยีดิจิทัล เราคือ ผู้ให้บริการทำงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล โดยนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และ การทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ อย่างครบวงจร

สมัยนี้เทคโนโลยีต่างๆได้เข้ามาครอบคลุม ในความเป็นอยู่ของชีวิตประจำวันของเราหมดแล้ว ซึ่งการใช้งานเทคโนโลยีดิจิตตอลนั้นก็เป็นเรื่องปกติไปแล้ว เพราะสมัยนี้ได้พัฒนาขึ้นจากสมัยก่อนมาก ซึ่งในสมัยก่อนนั้นเราจะไม่มีเทคโนโลยีดิจิตอลใช้กันมากสักเท่าไหร่ เพราะสมัยก่อนเราไม่ค่อยใช้เทคโนโลยีพวกนี้ ซึ่งการใช้งานของเทคโนโลยีดิจิตอลก็จะต่างกันออกไป เพราะว่าเทคโนโลยีแต่ละเครื่องนั้นไม่เหมือนกัน และความแตกต่างก็มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบอีกด้วย

แพลตฟอร์ม IoT (IoT Platform) – ช่วยปรับปรุงการเชื่อมต่อในกระบวนการผลิต สามารถติดตามสถานะของเครื่องจักร (Monitor) แบบ Real Time และหลีกเลี่ยงการหยุดทำงาน (Downtime) ของระบบได้ ซึ่งเครือข่าย IoT จะเชื่อมต่อข้อมูลขนาดใหญ่ของแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่ไลน์การผลิตไปจนถึงระดับออฟฟิศอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของดิจิทัลในธุรกิจอุตสาหกรรม

 1. ลดต้นทุน
 2. เพิ่มประสิทธิภาพ
 3. มีโอกาสที่จะเกิดธุรกิจใหม่
 4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีมากขึ้น
 5. ได้เปรียบในการแข่งขันด้านธุรกิจ
 6. มีความสามัคคีภายใน
 7. ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ
 8. เก็บข้อมูลได้มากขึ้น

อ้างอิง : https://nexusintegra.io/industrial-digital-transformation-what-is-benefits/


การนำ Technology Digital เข้ามาปรับใช้กับทุกภาคส่วนขององค์กร จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่รากฐาน ไปจนถึงกระบวนการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า นั่นเป็นเพราะ ข้อมูล Smart Data ที่ได้มาจากเทคโนโลยีดิจิทัลจะส่งผลให้เกิดการสร้างกระบวนการดำเนินงานใหม่ ที่ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีความยั่งยืนสูง


ประเภทการบริการของ อาร์ซี เทคโนโลยีดิจิทัล

 • บริการรับทำโปรเจค Microcontroller
 • บริการรับทําโปรเจคหุ่นยนต์ Arduino , ESP8266 , ESP32 และ micro:bit
 • บริการรับทําโปรเจคอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT)
 • บริการรับทำเว็บไซต์ และ เว็บแอพพลิเคชั่น


ขั้นตอนการทำงาน

 • ลูกค้าแจ้งความต้องการ
 • สอบถามภาพรวม พูดคุยรายละเอียด และตกลงร่วมกัน
 • สรุปขอบเขตงาน เสนอราคา และระยะเวลาทำงาน